Kontakt: Karolina 888 444 424 kayaksprzechlewo@gmail.com

Polityka prywatności

25 maja 2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.                         

W związku z tym informujemy, że Kayaks Karolina Baranowska   z siedzibą w Przechlewie, przy ul. Dworcowej 37 B jest Administratorem danych. Pani/a dane będą przetwarzane w celu :

– realizacji zamówienia

– statystycznym i promocyjnym

– przesyłania oferty droga elektroniczną

Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych  przysługuje Pani/u prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej                                      z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się telefonicznie lub pocztą e-mail: 695 855 663, kayaksprzechlewo@gmail.com

Zostaw wiadomość